Firma

 

• Konfliktmægling/problem løsning ved samarbejds udfordringer.
• Strukturelle forandringsprocesser.
• Firmaer kan naturligvis bestille alle de ydelser jeg ellers tilbyder.
 


Til kommuner, skoler og institutioner

 

• professionel § 54 støtteperson for forældre, der har et barn eller ung fra 0-18 år anbragt uden for hjemmet.
• Samværsopgaver I form af støttet og overvåget samvær.
• Familierettet og helhedsorienteret indsats ved længerevarende hjemmebesøg og herunder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.
• Kontaktperson og mentor for udsatte børn, unge og voksne.
• Forældrevejledning og pårørendesamtale (søskende og bedsteforældre) - indføring i, hvordan der bedst muligt kan støttes op om barnet/den unge med fokus på dets ressourcer og vanskeligheder/udfordringer i det daglige.
• Vejledning og faglig sparring til lærere, pædagoger og andre fagfolk.
• Bisidderfunktion ved møder med henblik på at få netværket involveret.
• Observation af børn og unge i hjem, skole og SFO samt på opholdssteder.

 

Jeg laver primært opgaver, der er omfattet af Servicelovens §11, 52 og 54.

 

Kontakt mig i dag og hør mere